ไอจี๊ด | ผลการค้นหาคำว่า ประกันชีวิต
ค้นหา - ประกันชีวิต

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันเงินออม ควรทำประกันอะไรก่อนดี การทำประกันชีวิต เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณบรรเทาผลลัพธ์จากความเสี่ยงได้ โดยในการทำประกันนั้น ไม่ได้มีแค่ประกันชีวิตเท่านั้น ยังมีประกันสุขภาพ ประกันเงินออม ที่มีประโยชน์และให้คุ้มครองที่ค่อนข้างแตกต่างจากประกันชีวิต
ประกันแต่ละประเภทมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร การทำประกันชีวิต ก็เปรียบเสมือนการสร้างความคุ้มครองในชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ ค่ารักษาพยาบาล ไปจนถึงการสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเอง และสามารถมีเงินเหลือใช้ได้ในช่วงเวลาเกษียณ
ประกันออมทรัพย์คืออะไร “ประกันออมทรัพย์” คือ ประกันที่ออกแบบมาให้ผู้ถือกรมธรรม์ออมเงิน พร้อมกับมีความคุ้มครองแถมมาด้วย ซึ่งการออมเงินจะจ่ายเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา โดยมีทั้งแบบเป็นรายงวด และแบบเป็นก้อนใหญ่ทีเดียวเมื่อครบสัญญา

ประกันชีวิตแบบไหนดี

ซับมิท laservision 129 วัน ที่ผ่านมา (http://www.thailandesimple.com)
ประกันชีวิตแบบไหนดี ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำประกันชีวิตที่บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย
ทำประกันแบบไหนดี ให้ตรงกับความต้องการ การทำประกันชีวิต หนึ่งในเครื่องมือที่ดีสำหรับใช้ในการป้องกันสิ่งที่เป็นความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น โรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ ซึ่งปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมนำมาซึ่งความสูญเสีย
ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของคุณ อนาคตของคนเราเป็นสิ่งไม่แน่นอน ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะมีอายุยืนยาวได้นานเท่าไหร่แม้กะทั้งอุบัติเหตุทที่จะเกิดขึ้นหรือเจ็บป่วยเมื่อไหร่บางคนอาจโชคดีมีอายุยืนยาว สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อเป็นการปกป้องชีวิตและครอบครัวหรือเพื่อออมเงินไว้ใช้ในอนาคต การทำประกันชีวิตจึงเป็นการเริ่มต้นในการวางแผนการใช้ชีวิต อีกทั้งยังสามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
4 สาเหตุที่ว่าทำไมมนุษย์เงินเดือนต้องทำประกันชีวิต ถ้ามีสวสัดิการที่ดีขนาดนี้แล้ว ประกันชีวิต จะซื้อมาเพื่ออะไร โดยในวันนี้เราจะมาเล่าถึง 4 สาเหตุที่ว่าทำไมมนุษย์เงินเดือนถึงควรทำประกันชีวิตกันครับ

Bots

บอทที่เข้ามาเก็บข้อมูลล่าสุด
» บอท Google (ไอพี 66.249.79.183 ) วันนี้ เวลา 00.48 น.
» บอท Google (ไอพี 66.249.79.50 ) วันนี้ เวลา 00.38 น.
» บอท Google (ไอพี 66.249.79.181 ) วันนี้ เวลา 00.38 น.
» บอท Yandex (ไอพี 178.154.171.27 ) วันนี้ เวลา 00.25 น.
» บอท Google (ไอพี 66.249.79.181 ) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.03 น.
» บอท Google (ไอพี 66.249.79.47 ) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.03 น.

ออนไลน์ขณะนี้

Now Online 20